OSNOVE KRITIČNE INFRASTRUKTURE


ZAVISNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE


INFORMACIONA SIGURNOST I CYBER SIGURNOST


UVOD U ANALIZU I UPRAVLJANJE RIZIKOM

PROGRAM TRAJANJE I NAČIN ODRŽAVANJA

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak u saradnji sa Institutom za procenu rizika i kritičnu infrastrukturu (Podgorica, Crna Gora) organizira Međunarodnu ljetnu školu pod nazivom „Upravljanje rizikom kritične infrastrukture“, koja će se održati u mjesecu junu 2024. godine. „Kritična infrastruktura“ predstavlja imovinu, sisteme ili njihove dijelove koji se nalazi u Bosni i Hercegovini, zemljama okruženja, državama članicama Evropske unije, a koji je ključan za održavanje vitalnih društvenih funkcija, zdravlja, zaštite, sigurnosti, ekonomske ili socijalne dobrobiti ljudi i čije narušavanje ili uništavanje ima značajan utjecaj u državi zbog neodržavanja tih funkcija. Osnovni cilj programa je sticanje znanja iz postupaka sigurnosnog rizika i upravljanja kriznim situacijama kao ključnim elementima
zaštite kritične infrastrukture.

Električna energija, plin, nafta, toplinska energija – proizvodnja, prijenos,
skladištenje, distribucija,…

Prijenos podataka, informacijski sistemi, pružanje audio i audiovizualnih
medijskih usluga

Cestovni, željeznički, zračni, pomorski i prometna infrastruktura

Sistem zdravstvene zaštite u cijelosti, proizvodnja, promet i nadzor lijekova

Komunalne, regulacijske i zaštitne vodne građevine

Proizvodnja i opskrba hranom, sistem sigurnosti hrane, robne zalihe

Bankarstvo, berze, investicije, osiguranja i plaćanja

Tijela državne uprave, osiguranje javnog reda i mira, zaštita i
spašavanje