KONTAKT INFORMACIJE

Naziv visokoškolske ustanove:
Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” u Kiseljaku

Sjedište i mjesto izvođenja studija:
Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak

Telefon:
+387 (0)30 879 816
Fax:
+387 (0)30 875 245

E-mail: info@ceps.edu.ba

Žiro račun: 3383402249882310 UniCredit Bank d.d. BiH

Slanjem ovog obrasca pristajete na primanje elektronske poruke od Visoke škole “CEPS” i da će vaši podaci za kontakt biti pohranjeni kod nas.